Algemene Voorwaarden Van Nature Yoga

Bij deelname aan een yogales, workshop of ayurvedische massage gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden:

Sociaal

 • Aangeraden word om tien minuten voor de les, workshop of massage aanwezig te zijn. Dit geeft tijd om in alle rust een plek in de ruimte te vinden. Op de yogalocaties is geen kleedruimte aanwezig;
 • Persoonlijke uitingen van deelnemers worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docent als de mededeelnemers;
 • Voor een ieder in de les, workshop of massage is het prettig wanneer je fris en schoon bent. Draag geen geurtjes of parfums;
 • Neem kostbare voorwerpen mee de yogaruimte in. Tassen en andere spullen graag zoveel mogelijk tegen de wand en buiten je bewegingsruimte plaatsen;
 • De telefoon graag op stil (ook geen trilstand). Dit is goed voor je algehele aandacht en voor je eigen rust. Zijn er uitzonderingssituaties, laat dit dan voor aanvang van de les, workshop of massage weten aan de docent of masseuse;
 • De eigenaar van de locaties en de docente van Van Nature Yoga zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.

Medisch

 • Deelname aan de lessen en workshops en het ontvangen van een massage geschiedt volledig op eigen verantwoording van de deelnemer. Hij/zij is verplicht om voor aanvang van de les, workshop of massage eventuele ziektes, blessures, zwangerschap of psychische klachten te melden aan de docent of masseuse, zodat deze verantwoorde alternatieven kan aandragen. Heb je gezondheidsklachten en twijfel je over je deelname? Raadpleeg dan eerst je huisarts;
 • Mocht zich tijdens de les of workshop een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor je eigen lichaam mee om: voor de oefening minder intensief uit of doe de oefening alleen in gedachten mee. Blijf altijd bewegen binnen de grenzen van jouw mogelijkheden. Tijdens de periode van menstruatie worden omgekeerde houdingen afgeraden;
 • Van Nature Yoga en de docent en/of masseuse kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.

Tips voor de eerste les, workshop of massage

 • Draag tijdens de yogales kleding waarin je gemakkelijk kunt bewegen. Als je een eigen matje hebt, neem die dan mee naar de yogales. Neem ook een handdoek of dekentje mee om over het matje heen te leggen. Voor de massage is het goed om kleding te dragen waar olie op mag komen, omdat na de massage nog niet direct alle olie door het lichaam is opgenomen en er wat olie op de kleding kan achterblijven;
 • Eet liever niet te zwaar en ook niet vlak voor de yogales of massage;
 • Geef voor de les, workshop of massage aan of je blessures hebt of andere zaken die van belang kunnen zijn;
 • Yoga is niet prestatiegericht. Luister naar je eigen lichaam en oefen binnen jouw eigen grenzen;

Afmelden

 • Indien je verhinderd bent voor een yogales, wordt het op prijs gesteld als je dit tijdig telefonisch (per app/sms/messenger) of per mail doorgeeft. Massages en massages die binnen 24 uur voor afspraak worden geannuleerd, zullen volledig in rekening worden gebracht. Bij annulering voor die tijd worden geen kosten in rekening gebracht;
 • Een gemiste les kan in principe niet worden ingehaald. Kun je minder lessen volgen dan het aantal lessen waarvoor je een leskaart hebt gekocht, dan mag je de gemiste les(sen) cadeau geven aan een vriend/vriendin of familielid (die dan tijdens de lopende lessenserie de les(sen) kan volgen).
 • Wanneer je door (langdurige) ziekte of een andere situatie van overmacht een of meerdere lessen moet missen, dan kan er uiteraard in overleg tot een aangepaste regeling overeen gekomen worden. Neem in dat geval altijd contact met me op.
 • In het geval ikzelf afwezig ben en door omstandigheden geen les kan geven op een geplande lesdag, wordt de les verschoven naar een ander moment of wordt er een alternatief geboden.

 

Betaling

 • Het lesgeld voor de yogalessen dient voldaan te worden twee weken na ontvangst van de factuur of (contant) voor aanvang van de (eerste) les. Betaling per bank (NL59 TRIO 0379 4838 31 t.n.v. N. van den Bosch) heeft de voorkeur.
  Betaling van workshops en/of massages geschiedt vooraf door middel van overboeking of contant voor aanvang van de workshop of massage;
 • Na opgave voor een serie yogalessen, ben je verplicht om het gehele bedrag van de leskaart te voldoen;
 • Bij een tweede betalingsherinnering zal er 10 euro administratiekosten in rekening worden gebracht;
 • Wanneer er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, kan de docent de deelnemer de toegang tot de les weigeren;
 • Wanneer een deelnemer (een langere tijd) afwezig is in verband met ziekte of een andere situatie van overmacht, dan kan uiteraard in overleg tot een aangepaste regeling overeengekomen worden.

Sluiting

 • Op feestdagen en tijdens schoolvakanties worden er geen yogalessen, workshops of massages gegeven. Als hiervan wordt afgeweken, zal dit via de website en/of via de mail vermeld worden.

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Het deelnemen aan de yogalessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel over je fysieke of mentale gezondheid neem dan eerst contact op met huisarts of specialist alvorens aan de yogalessen te beginnen. Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met de behandelend arts over het volgen van de yogalessen.
 • Meld lichamelijke en/of psychische klachten of zwangerschap voorafgaand aan de yogales. Ook wanneer je zelf wellicht denkt dat het niet relevant is. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en voor het bewegen binnen je eigen grenzen en mogelijkheden, maar de yogadocent zal wel rekening houden met de klachten.
 • Van Nature Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
 • Van Nature Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade aan of van eigendommen van de deelnemer.

Privacy

 • Naam en persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door Van Nature Yoga. Van Nature Yoga heeft alle maatregelen genomen om te voorkomen dat derden bij deze gegevens kunnen komen. Met akkoord op deze Algemene Voorwaarden geeft de deelnemer toestemming voor het gebruik van zijn of haar emailadres voor het toesturen van informatie over de yogalessen, workshops en massages bij Van Nature Yoga.

Akkoord
Bij deelname aan de yogalessen, workshops en massages ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.

en_GB
nl_NL en_GB